Các loại hand: Made hand, Draw hand, Trash hand
Monday , 19 February 2018
Home » Casino Trực Tuyến » Poker Trực Tuyến » Các loại hand: Made hand, Draw hand, Trash hand

Các loại hand: Made hand, Draw hand, Trash hand

Trước khi vòng flop (pre-flop) bạn nhận được 2 lá bài (starting cards) có vẻ đẹp và bạn quyết định chơi. Nhưng khi flop được chia ra (3 lá bài đầu tiên), lúc này bạn cần xác định liệu mình đang có trong tay loại hand nào và nó có thực sự tốt và đáng để tiếp tục chơi tới turn, river hay không. Bạn sẽ có 1 trong ba loại hand dưới đây.

  •  Made hand

Bạn đang có 1 hand mạnh hoặc cực mạnh và có thể đủ để mang lại chiến thắng cho bạn. Các hand từ 2 đôi trở lên (two pairs) được gọi là made hand. Cá biệt có trường hợp 1 đôi cũng được coi là made hand, đó là khi bạn có top pair hoặc overpair.

Ví dụ:

Screen Shot 2014 09 20 at 7.40.04 AM Các loại hand: Made hand, Draw hand, Trash hand

Trên đây là 1 top pair (kết hợp với 1 cây cao nhất trên bàn), và đây được coi là made hand.

Screen Shot 2014 09 20 at 7.41.27 AM Các loại hand: Made hand, Draw hand, Trash hand

Trên đây là bạn có 2 đôi (two pairs), và đây là made hand.

Screen Shot 2014 09 20 at 7.42.41 AM Các loại hand: Made hand, Draw hand, Trash hand

Trên đây là 1 bộ đồng chất (flush), và đây là 1 made hand cực mạnh.

  •  Draw Hand

Nói một cách đơn giản draw hand là những bộ bài còn thiếu 1 lá bài cần thiết nữa để tạo thành made hand. Ví dụ khi flop được chia ra, bạn có 4 lá bài đồng chất, như vậy là chỉ cần chờ thêm 1 lá bài đồng chất nữa xuất hiện ở vòng turn hay river thì bạn sẽ có 1 hand đồng chất (flush) – trường hợp này người ta nói bạn có flush draw.

Ví dụ:

poker12 Các loại hand: Made hand, Draw hand, Trash hand

Trên đây là 1 flush draw, bạn đang chờ thêm 1 lá bài chất cơ nữa để hoàn thành flush của mình.

flop Các loại hand: Made hand, Draw hand, Trash hand

  •  Trash hand

Trash hand là những hand ít giá trị, ít có khả năng mang lại thắng lợi cho bạn. Nó ít có tiềm năng trở thành những made hand ở những vòng cược sau. Đó là trong những trường hợp bạn chẳng có lấy 1 đôi nào hay chỉ có 1 đôi thấp (không phải overpair hay top pair).

Ví dụ:

starting Các loại hand: Made hand, Draw hand, Trash hand

Trên đây là 1 trash hand, nó không phải made hand cũng không phải là draw, nó ít có khả năng được cải thiện ở turn và flop và tất nhiên cơ hội mang lại chiến thắng là vô cùng thấp. Khi cầm trash hand, người chơi thường check/fold.